0 produktów
0 PLN
Logowanie
Rejestracja
   
Nasza oferta
Zadzwoń
Newsletter
Zostaw swój adres e-mail żeby otrzymywać informację o okazjach cenowych i nowościach.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera z informacjami handlowymi. Administratorem danych osobowych jest Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o., właściciel marki podarunkownia.pl ,Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
/ Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Podarunkownia.pl

§1. Postanowienia wstępne oraz informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy Podarunkownia.pl

 1. Sklep internetowy Podarunkownia.pl (w dalszej części także ?Sprzedawca?) prowadzony jest przez Buster Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ulicy Piłsudskiego 23A,05-840, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000131862 oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: 534 21 00 693. 
 2. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą: adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@podarunkownia.pl,
  tel. +48 22 729 40 71 faks +48 22 729 38 80 
 3. Regulamin sklepu internetowego Podarunkownia.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Buster Sp. z o.o. 
 4.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
 5.  Sklep internetowy Podarunkownia.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu https://www.podarunkownia.pl/ Przedmiotem świadczenia są towary oferowane na stronie internetowej sklepu, o wskazanym wyglądzie i cechach. Zawierając umowę prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć zamówiony towar, a kupujący zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę. 
 6.  Korzystanie z usług sklepu internetowego Podarunkownia.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.Strony porozumiewają się oraz umowy zawierane są bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon i/lub poczta elektroniczna). Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu kontaktu z wynajmującym nie odbiegają od stosowanych zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.  
 7.   Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Zakupów alkoholu mogą dokonywać wyłącznie osoby trzeźwe i pełnoletnie, co zostanie zweryfikowane przez kuriera doręczającego przesyłkę przy pomocy dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Wylegitymowanie odbiorcy jest obowiązkiem kuriera doręczającego.

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia polega na prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i przesłaniu go do sklepu internetowego Podarunkownia.pl. 
 2.  Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:
  a) rodzaj zamawianego towaru,
  b) ilość zamawianego towaru
  c) pełne dane adresowe i kontaktowe Zamawiającego (w tym numer telefonu i adres e-mail),
  c) wybraną formę płatności, równoznaczną z potwierdzeniem przez Zamawiającego obowiązku zapłaty,
  d) wybrany sposób dostawy towaru do Zamawiającego. 
 3. Wypełniając formularz zamówienia, Zamawiający potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje informacje zawarte w formularzu Zamówienia, stanowiące o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz co do okoliczności, w których Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy. 
 4.  Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy Podarunkownia.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez przesłanie do Zamawiającego e-maila z adresu
 5.  W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail. 
 6.  Przed złożeniem zamówienia telefonicznego, Sprzedawca potwierdzi treść zamówienia, generując w tym celu formularz zamówienia (potwierdzenie zamówienia telefonicznego), które doręczane jest Zamawiającemu na warunkach określonych w ust. 4 powyżej. 
 7.  Opłata dla Zamawiającego za połączenie z numerem Sprzedawcy nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Zamawiający. 
 8.  Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego Podarunkownia.pl oraz akceptuje jego postanowienia.

§3. Realizacja złożonego zamówienia

 1. Sklep internetowy Podarunkownia.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Zamawiającym. 
 2.  Kontakt z Zamawiającym następował będzie tylko w dni robocze w godz. 8:30 - 16:00. 
 3.  W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Zamawiający zostaje poinformowany o tym telefonicznie, jednak nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych.
  W takim przypadku sklep internetowy Podarunkownia.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia. 
 4.  Wysyłka towaru do Zamawiającego następuje dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy Podarunkownia.pl informacji o dokonaniu płatności za zamówiony towar, w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru (czas realizacji), z zastrzeżeniem treści pkt 5 poniżej. 
 5.  W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem, wysyłka zamówionego towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, jednak nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Zamawiającego towaru. 
 6.  Wysyłka jednego zamówienia, które zawiera więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
 7.  Jeżeli zamówiony towar zaopatrzony jest w dokument gwarancyjny producenta, Podarunkownia.pl prześle zamówiony towar wraz z tym dokumentem. Uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane będą zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego. W przypadku braku postanowień w tym zakresie, zastosowanie znajdą przepisy ogólne Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji. 
 8. Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia telefoniczne lub poprzez e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego Podarunkownia.pl. Sklep internetowy Podarunkownia.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Zamawiającego. Powyższe nie umniejsza prawu Zamawiającego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. 7 Regulaminu. 
 9. Sklep internetowy Podarunkownia.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis https://www.podarunkownia.pl 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są pierwszego dnia roboczego, następującego po złożeniu zamówienia. 
 10. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy Podarunkownia.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 5 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

§4. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym Podarunkownia.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Cena łączna świadczenia wraz z podatkami ustalana jest na podstawie cen jednostkowych wskazanych na stronie internetowej sklepu, do której doliczana jest opłata za transport i dostarczenie 
 2. Ceny towarów podane w sklepie internetowym nie obejmują opłat za transport, dostarczenie i usługi pocztowe. Ich wysokość wynika z cen podmiotów świadczących ww. usługi, widoczna jest dla konsumenta w trakcie realizacji procedury składania zamówienia, zaś obowiązek ich uiszczenia leży po stronie Zamawiającego. 
 3. W przypadku zmiany ceny zamówionego przez Klienta towaru, sklep internetowy Podarunkownia.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Zamawiającego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony towar nie będzie realizowane. 
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, które dostarczane są do Zamawiającego wraz z zamówionym towarem. 
 5. Opłaty za dostawy ustalane są niezależnie od Sprzedawcy. Za zmianę ich wysokości Podarunkownia.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego. W przypadku zmiany wysokości opłaty za dostawę, Podarunkownia.pl zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego.

§5. Płatności

 1. Za zamówione towary Zamawiający może zapłacić:
  a) poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy sklepu internetowego Podarunkownia.pl, podany w serwisie https://www.podarunkownia.pl, widoczny dla Zamawiającego podczas procedury składania zamówienia
  b) kartą - należność pobierana jest w chwili wysłania przesyłki; w wyjątkowych sytuacjach, przy realizowaniu indywidualnych zamówień o dłuższym czasie realizacji, karta jest obciążana 24 dnia po złożeniu zamówienia,
  c) gotówką ? do rąk doręczyciela(listonoszowi lub kurierowi), w przypadku przesyłki za pobraniem,
  d) gotówką podczas odbioru osobistego w siedzibie sklepu internetowego Podarunkownia.pl.
 2. Sklep internetowy Podarunkownia.pl nie ponosi kosztów, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  a) opłat bankowych za dokonanie przelewu
  b) opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.

§6. Dostawa

 1. Zamówione w sklepie internetowym Podarunkownia.pl towary mogą zostać dostarczone poprzez:
  a) przesyłkę pocztową lub kurierską w ramach przedpłaty na konto;
  b) przesyłkę pocztową lub kurierską w ramach pobrania.
 2. Szczegółowe warunki dostawy oraz jej koszty podane są w serwisie https://www.podarunkownia.pl/dostawa
 3. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy Podarunkownia.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Zamawiającego przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego Podarunkownia.pl oraz ponownej przesyłki do Zamawiającego, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie - Zamawiający.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu towaru.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta na wysyłkę zamówionego towaru, także poza granice Polski jest równoznaczne z udzieleniem Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Pocztą Polską i świadczenie usług przesyłkowych lub przewozowych dotyczących zamówionego towaru w imieniu i na koszt Zamawiającego.

§7. Reklamacje, zwroty zakupionych towarów, prawo odstąpienia.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni na podstawie obowiązujących przepisów, po przesłaniu reklamacji na adres lub na adres poczty elektronicznej wskazane w par. 1 pkt. 1 lub 2 powyżej. Złożenie i rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia stron możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po stwierdzeniu uszkodzeń w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Warunkiem przyjęcia w/w typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
 3. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający powinien przesłać do sklepu internetowego Podarunkownia.pl reklamację z krótkim opisem i/lub zdjęciem wady.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy rzecz wadliwą. Koszty przesyłki (zwrotu) reklamowego towaru pokrywa Sprzedawca).
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, towar nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego towaru), sklep internetowy Podarunkownia.pl zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne towary.
 7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsument, Zamawiający może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie oświadczenie na piśmie lub na formularzu odstąpienia, który dostępny jest na stronie internetowej Podarunkownia.pl Koszty przesyłki ze zwracanym towarem pokrywa Zamawiający (zwracający towar).
 8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu e-maila z adresu sklep@poradunkownia.pl potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Regulaminie są informacjami poprzedzającymi zawarcie umowy ? złożenie Zamówienia. W przypadku zawarcia umowy ? złożenia Zamówienia, informacje te stanowić będą integralną część umowy ?Zamówienia.
 2. Zaakceptowanie Regulaminu równoznaczne jest w skutkach ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami.
 3. Złożone zamówienie nie będzie mogło być modyfikowane, chyba że zgodzą się na to Sprzedawca i Zamawiający.
 4. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu https://www.podarunkownia.pl/.
 6. Sklep internetowy Podarunkownia.pl nie odpowiada za ewentualne różnice (zdjęcia towarów) wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.
 7. Korespondencję elektroniczną związaną z towarami dostępnymi w sklepie internetowym Podarunkownia.pl należy przesyłać na adres e-mail: .
 8. Sklep internetowy Podarunkownia.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu,przy czym każda zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej sklepu.
 9. Konsument,podczas kontaktu z nim na odległość, powiadamiany jest o miejscu publikacji niniejszej informacji i o możliwości zapoznania się z nią.
 10. Konsumentowi dostarczane są na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej co najmniej informacje o: głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, łącznej cenie wraz z podatkami, czasie trwania umowy i minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.
 11. Przedsiębiorca zapewni, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Przedsiębiorca potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku, a oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy będzie utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.
 13. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 14. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Buster Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ulicy Piłsudskiego 23A, 05-840 Brwinów, e-mail: sklep@podarunkownia.pl, tel. +48 22 729 40 71 faks +48 22 729 38 80) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Buster Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ulicy Piłsudskiego 23A, 05-840 Brwinów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)- Adresat: Buster Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ulicy Piłsudskiego 23A,05-840 Brwinów, e-mail: sklep@podarunkownia.pl, tel. +48 22 729 40 71 faks +48 22 729 38 80

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 
 
? 2009 Buster. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl